Viimeksi päivitetty:4.5.2022

Sähköpostiraportointi asetukset

Sähköpostiraportointi-työkalulla voidaan luoda yhteystietolistoja, joille voidaan automatisoidusti lähettää raportteja aina niin halutessa.

Raportteja on kahdenlaisia: välittömät ja ajastetut.

Välittömät raportit kantavat aikataulun tyyppiä Välittömästi. Välittömät raportit lähetetään automaattisesti aina silloin, kun työntekijä painaa Raportit-sivulta kyseisen raportin hallintapaneelista Lähetä-painiketta.

Ajastetut raportit lähetetään automaattisesti aina säännöllisin väliajoin riippuen sille syötetyistä aika-arvoista. Ajastetut raportit jakautuvat edelleen kahteen ryhmään: päivittäiset ja viikottaiset raportit.

Päivittäiset raportit käyttäytyvät jommalla kummalla kahdesta tavasta riippuen kellonajasta, jolloin raportti on asetuksissa säädetty lähetettäväksi. Raportit, jotka lähetetään ennen kello 12 kattaa edellisen päivän datan. Kello 12 tai sen jälkeen lähetettävät raportit puolestaan käsittelevät meneillään olevaa päivää.

Viikottaiset raportit sisältävät aina edellisen viikon tilastot riippumatta siitä, mihin aikaan viikosta raportti on säädetty lähetettäväksi.

Raportoinnin lisääminen

Toimintorivin Lisää-painike avaa lisäämispaneelin. Ensimmäisenä raportoinnille syötetään aikataulun tyyppi. Viikottaisille ja kuukausittaisille raportoinneille syötetään lisäksi aikavyöhyke, kellonaika ja viikonpäivä, jolloin raportti lähetetään kaikille vastaanottajille. Lisäksi raportoinnille tulee syöttää ravintolat, joita raportti koskee, sekä kaikki sähköpostiosoitteet, joihin raportit lähetetään. Ravintoloita ja vastaanottajia tulee olla kumpaakin vähintään yksi kappale, jotta raportointi voidaan tallentaa. Raportointi tallennetaan paneelin alareunasta löytyvällä Tallenna-painikkeella.

Tärkeä

Kaikki muut kentät paitsi vastaanottajat ovat pitäviä arvoja, eikä niitä voi vaihtaa myöhemmin.

Raportoinnin muokkaaminen

Toimintorivin Muokkaa-painike avaa muokkaamispaneelin aktivoidulle raportoinnille. Muokkaamispaneelissa voit muokata ainoastaan raportoinnin vastaanottajalistaa.

Raportoinnin poistaminen

Aktiivinen raportointi poistetaan painamalla toimintorivin Poista-painiketta.

Huomautus

Mikäli haluat palauttaa jo poistetun raportoinnin, tulee sinun avata tiketti teknisen tuen sivullamme.